AGRA GROUP a.s.
bg-1

Stabilizátor močovinového dusíku pro kapalná hnojiva DAM, SAM, AmisaN

minimalizuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
maximalizuje efektivitu využití dusíku z hnojiv

point-gree
AGRA GROUP a.s.
bg-2

StabilureN®30 zachovává přednosti močovinového (= amidického) dusíku

dobrý prostup půdou ke kořenům rostlin a při minimu srážek po aplikaci hnojiv
vhodný zdroj dusíku pro rostliny i mikroorganizmy

StabilureN®30 spojení osvědčené účinné látky a inovativního formulačního systému

účinná látka NBPT - stabilní účinek i za velmi proměnlivých půdních podmínek
rozpouštědlo s přísadami, které zlepšují rozprostření účinné látky v půdním prostředí
neomezuje činnost půdních mikroorganizmů, ani nezpůsobuje jejich odumírání

point-gree
AGRA GROUP a.s.
bg-3
1.
  • StabilureN® 30 vytváří optimální podmínky pro zablokování činnosti enzymu ureáza, který přeměňuje močovinu (NH2) na amonnou formu dusíku (NH4+). Tato forma je příčinou ztrát dusíku únikem amoniaku do ovzduší a pomalého účinku hnojiv na bázi močoviny, která podlehnou výše uvedenému rozkladu způsobenému ureázou.
2.
  • Na zablokování činnosti ureázy má zásadní vliv schopnost inhibitoru prostupovat půdním prostředím společně s močovinovou formou dusíku. Nový formulační systém umožňuje dosáhnout stejné účinnosti inhibice i při použití nižšího množství aplikované účinné látky. To zajišťuje dosažení vysoké efektivity hnojení močovinovým dusíkem a minimální vliv na životní prostředí.
3.
  • Hnojiva typu DAM a SAM se aplikují v době, kdy již stoupají teploty vzduchu a půdy a roste aktivita ureázy. S tím jsou spojené ztráty dusíku, které v modelových pokusech dosahují úrovně 3 až 35 % z aplikované dávky dusíku. Přimícháním přípravku StabilureN®30 lze uspořit významné množství aplikovaného dusíku (viz. graf).
cz
Úspora dusíku point-blue
AGRA GROUP a.s.
bg-3

Kolik uspoří StabilureN®30 dusíku omezením úniku amoniaku

porovnání kombinace DAM + StabilureN® proti DAM
(aplikovaná dávka 150 I DAM/ha = 59 kg N/ha)

graf
point-blue
AGRA GROUP a.s.
bg-3

Obsah NBPT od namíchání směsí
DAM + StabilureN®30

(stabilita při teplotě = 22°C)

graf2

Dávkování

Ošetřované hnojivo StabilureN®30 dávkování
DAM 390 0,8 do 1,24 l/m3
SAM, AmisaN 0,7 do 0,9 l/m3
roztoky močoviny 1,4 až 2,5 ml/kg rozpuštěné močoviny

Balení kanystry 10 l, kontejnery 300 l a 1 000 l
StabilureN®30 je registrován jako pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy, reg.číslo 4757

Kontakty point-blue
AGRA GROUP a.s.
contact-b
mapa
1. Ing. Petr Kovanda
(střední Čechy)
602 502 219
2. Ing. Václav Šíma
(jižní Čechy)
724 259 038
3. Ing. Tomáš Turnovec
(jižní Čechy)
721 055 301
4. Ing. Ondřej Tulačka
(střední a západní Čechy)
602 132 257
5. Zdeněk Štochl
(severní Čechy)
724 258 938
6. Ing. Ivo Janecký
(východní Čechy)
724 064 935
  Ing. David Hubert
(východní Čechy)
725 845 709
7. Ing. Miroslav Pospíšil
(jižní Morava)
602 132 258
8. Ondřej Cinek
(střední Morava)
702 118 655
  Jaroslav Drbal
(střední Morava)
602 132 259
9. Radomír Daňhel
(severní Morava)
724 063 113
Ing. Pavel Pluhař
(odborný specialista na výživu rostlin)
724 342 004
Ing. Jaroslav Mráz
(agronomický specialista)
602 261 435